Łódź – 10.2016

Wymiana Polsko-Niemiecka 2016 polega na integracji uczniów polskich i niemieckich za pomocą projektu, w którym bierze udział 10 grup. Praca ta pomaga rozwinąć skrzydła uczniom rozpoczynającym swoją przygodę z informatyką oraz mechatroniką. Każdego dnia każda z grup dostaje nowe zadania do wykonania. Projekt ten porusza takie tematy jak: robotyka, programowanie i sieci komputerowe. Podczas wymiany uczniowie, nie tylko rozwijają swoje umiejętności, ale uczą się także współpracy. / Polish-German Exchange 2016 is about polish and german students integration, in the project form, that includes 10 groups. This work helps students to start their adventure with mechatronic and IT. Every day, every group has given a new tasks to acomplish. This project teaches about topics like: Robotic, Programming and Comptuter Networks. During the Exchange students, not only improves their skills, but also learns how to cooperate together.