O projekcie

Realizacja naszego projektu ma potwierdzić fakt, że automatyzacja i systemy robotyki są przyszłością na europejskim rynku pracy. Jednostki sterujące są aktualnie częścią wszystkich nowoczesnych (cyfrowych) urządzeń, zwłaszcza systemów robotyki. Podstawą naszych prac projektowych jest zaplanowanie, wykonanie, zaprogramowanie oraz zastosowanie jednostek sterujących w wybranych systemach i urządzeniach działających automatycznie.

Uczniowie biorący udział w projekcie są w wieku miedzy 16 a 18 lat. Uczą się głównie w zawodach mechatronik, elektronik i informatyk.

Działania projektowe mają pokazać młodym ludziom, że warto inwestować czas i pieniądze w kształcenie z zakresu nowych technologii. W związku z powyższym uczniowie odniosą dość znaczne korzyści w zakresie umiejętności zawodowych, jak również w kontekście ich przyszłej ścieżki kariery, którą planują na europejskim rynku pracy.

Zadaniem uczniów w czasie projektu jest zaplanowanie, zaprogramowanie i wykonanie: drzwi otwieranych automatycznie, sygnalizacji świetlnej, automatycznej suszarki do rąk, urządzenia sterującego zakresem temperatur, bramki parkingowej, robotów spawalniczych i systemów pneumatycznych. Projekty dotyczą także systemów wspomagających parkowanie pojazdu poprzez zintegrowanie czujników ultradźwiękowych do pomiaru odległości oraz kamery, na obraz z której nałożony został odczyt z czujników, całość obsługiwana będzie przez mikrokomputer Raspberry Pi. Uczniowie zostali zapoznani m.in. z zasadą działania elementów elektronicznych, ich programowaniem i możliwościami ich praktycznego zastosowania w budowie układów działających automatycznie i robotów.

Celem naszego projektu jest skierowanie uwagi na wspomniane działania z różnych stron: po pierwsze z intelektualnego punktu widzenia w zakresie zdobywania wiedzy na temat automatyki i robotyki, po drugie, z punktu widzenia społecznego (rynek pracy), a po trzecie pod kątem technologicznym, budując modele robotów z wykorzystaniem jednostek sterujących.

Metody i podejścia stosowane w całym projekcie są skierowane na naukę w zakresie międzyprzedmiotowym (czerpanie wiedzy m.in. z informatyki, automatyki, mechatroniki, robotyki, przedsiębiorczości), holistycznego uczenia się (we wszystkich jego perspektywach i kontekstach – intelektualnym, technicznym, społecznym) i samej organizacji (uczniowie pracują w grupach, które mają jasno określone zadania i działają indywidualnie według własnego planowania i wykonania).

Wyniki – sterowane urządzenia i modele robotów, prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia, programy stworzone do sterowania urządzeniami – będą pokazywane na różnych imprezach popularyzujących projekt w obu szkołach (Dni Otwarte, Targi, Konferencje) lub na zewnątrz (przedsiębiorstwa lub inne szkoły).

Wartością dodaną jest fakt, że uczniowie doświadczają nowych form uczenia się, poznają europejskiego partnera i kulturę innego państwa oraz podniosą umiejętności językowych. Przekonają się również, że nowe technologie są bardzo ważnym elementem w dzisiejszej globalnej gospodarce, ażeby móc pracować w danej branży technicznej należy nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności i wiedzę aby stać się konkurencyjnym na europejskim rynku pracy. Założeniem projektu jest lepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej w dziedzinie technicznej.

Długoterminowe korzyści dla szkół wiążą się z poprawą poziomu i jakości kształcenia, realizacją europejskiego programu nauczania i stałą współpracą z partnerami europejskimi.