Dzień 7 – Tag 7

  • Robotik mit Fischertechnik
    Grupa Fischertechnik wykonuje końcowe poprawki swojego projektu / Fischertechnik group making last improvements to their project

Może Ci się również spodoba